06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Socialezekerheidsrecht

Werkgevers

 Werkgevers kunnen op allerlei manieren te maken krijgen met het Socialezekerheidsrecht.

Bijvoorbeeld als je een zieke werknemer in dienst hebt en je wilt na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het UWV beslist dan of je toestemming krijgt om te mogen opzeggen. Hoe zorg je dat het re-integratiedossier op orde is om te voorkomen dat het UWV beslist dat je nog een derde ziektejaar loon moet doorbetalen? Welke arbeidsrechtelijke stappen kan je zetten om te zorgen dat de werknemer aan zijn re-integratie meewerkt en je als werkgever niets wordt verweten? (Zie ook Arbeidsrecht).

Hoe stel je kansrijk bezwaar in tegen een opgelegde loonsanctie? Wanneer heb je er belang bij om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV op de WIA-aanvraag van je werknemer?

Als je als werkgever eigenrisicodrager Ziektewet en/of WIA-uitkering bent, kan je er belang bij hebben dat jouw zieke werknemer een IVA-uitkering wordt toegekend in plaats van een WIA-uitkering. Welke stappen kan je als werkgever zetten om dit te bewerkstelligen?

Voor werkgevers is het van belang dat zij tijdig advies inwinnen over de mogelijkheden en de te nemen stappen. Bas en Jantine begeleiden werkgevers op een laagdrempelige manier bij dit traject. Mocht er een bezwaar-en/of beroepsprocedure nodig zijn dan pakt Bas dit voor je op!

Wat is Socialezekerheidsrecht? Een duur woord voor alles wat te maken heeft met uitkeringen. Je kan hier als werkgever of als particulier mee te maken krijgen.

Particulieren

Wat moet je doen als je aanvraag voor het krijgen van een uitkering wordt afgewezen? Hoe stel je een kansrijk bezwaar in bij de uitkeringsinstantie? Wat als je bezwaar wordt afgewezen? Wanneer is het zinvol om in beroep bij de rechtbank te gaan? Welke stappen moet je zetten? En hoe zorg je ervoor dat je gedurende die bezwaar-of beroepsprocedure toch inkomsten krijgt? Worden de kosten van mijn advocaat vergoed?

Bas helpt je graag al die vragen beantwoorden en met je te kijken of bezwaar of beroep kansrijk is. 

—  Over Bas

—  Bas van Batenburg

Bas van Batenburg zit al 20 jaar in het advocatenvak. Hij kenmerkt zich als een echte strateeg en sterke onderhandelaar. Hij treedt al jaren op namens werkgevers, werknemers en slachtoffers van ongevallen.

Specialisatie:

  Letselschade
  Arbeidsrecht
  Aansprakelijkheidsrecht
  Socialezekerheidsrecht

  06 17 50 04 81
  Bas@vanbatenburg-pracht.nl

—  Over Bas

—  Bas van Batenburg

Bas van Batenburg zit al 20 jaar in het advocatenvak. Hij kenmerkt zich als een echte strateeg en sterke onderhandelaar. Hij treedt al jaren op namens werkgevers, werknemers en slachtoffers van ongevallen.

Specialisatie:

  Letselschade
  Arbeidsrecht
  Aansprakelijkheidsrecht
  Socialezekerheidsrecht

  06 17 50 04 81
  Bas@vanbatenburg-pracht.nl