06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Registratie rechtsgebiedenregister

  Registratie rechtsgebiedenregister

Bas van Batenburg
Bas van Batenburg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

 Letselschade

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied

 

 

 

Bas van Batenburg

Bas van Batenburg

Advocaat