06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Arbeidsrecht

Voor werkgevers

Wij adviseren, procederen en denken graag mee over waar je als werkgever tegenaan loopt met je personeel en/of zzp’ers.

Wij helpen werkgevers graag met vragen over onder andere het aangaan van arbeidscontracten, de uitleg en toepasselijkheid van CAO-bepalingen, de ketenregeling, zieke werknemers en het re-integratieproces, wijzigen van arbeidsvoorwaarden en het beëindigen van contracten. Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Jantine.

Voor werknemers

Heb je een beeïndigingsovereenkomst van je werkgever ontvangen en wil je weten of de aangeboden ontslagvergoeding een goed aanbod is? In de meeste gevallen betaalt je werkgever mee aan de juridische kosten die je hiervoor maakt. Wij helpen werknemers ook met vragen over onder meer transitievergoeding, achterstallig loon, concurrentiebeding, proeftijd, ziekte en uiteraard ook bij (dreigend) ontslag en de gevolgen van een ontslag.

Kijk hier onze video over wat wij voor jou kunnen betekenen. 

Werkgeversaansprakelijkheid

Ook de aansprakelijkheid van de werkgever voor fouten van een werknemer of door de werknemer opgelopen beroepsziektes of bedrijfsongevallen is onderdeel van het Arbeidsrecht. Bas adviseert werkgevers en werknemers ook hierover (zie ook Letselschade).

Voor freelance & ZZP

Het arbeidsrecht is van belang voor zzp’ers/freelancers die niet als werknemer willen worden aangemerkt of voor bedrijven die arbeidskrachten niet in loondienst willen hebben. Bas en Jantine adviseren freelancers en bedrijven over het sluiten, wijzigen of beëindiging van een overeenkomst van opdracht (zie ook Contractenrecht).

—  Over Bas en Jantine

—  Bas van Batenburg

Bas van Batenburg zit al 20 jaar in het advocatenvak. Hij kenmerkt zich als een echte strateeg en sterke onderhandelaar. Hij treedt al jaren op namens werkgevers, werknemers en slachtoffers van ongevallen.

Specialisatie:

  Letselschade (bedrijfsongevallen en beroepsziekte)
  Aansprakelijkheidsrecht

  06 17 50 04 81
  Bas@vanbatenburg-pracht.nl

—  Jantine Pracht

Jantine Pracht kan als oud rechtbankmedewerker een goede inschatting maken van de kansen in uw zaak. Zij is graag in de rechtbank te vinden maar zoekt de oplossing, zeker bij arbeidszaken, juist graag buiten de rechtbank. Ook puzzelt ze graag op juiste formuleringen in contracten en processtukken.

Specialisatie:

—  Arbeidsrecht
  Algemeen contractenrecht
  Incasso (procedures)

  06 33 31 01 25
  Jantine@vanbatenburg-pracht.nl