06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Contractenrecht

Opstellen/nakijken van contracten

Over de uitleg van contracten wordt veel geprocedeerd. Een tekst die weergeeft wat partijen bedoelen is cruciaal voor het voorkomen van geschillen. Daarnaast gelden vaak (dwingende) bepalingen waar beide partijen geen weet van hebben en wel van toepassing zijn op de overeenkomst. Ook is het belangrijk om bij het aangaan alvast na te denken over hoe een contract in de toekomst moet worden beëindigd of welke remedies je afspreekt als het contract anders wordt uitgevoerd dan verwacht. Het is dan ook van belang dat je je goed laat adviseren als je een contract aangaat om hogere kosten in de toekomst te voorkomen. Jantine stelt contracten voor je op maar kijkt ook contracten na of denkt met je mee, bijvoorbeeld in het voortraject voordat een overeenkomst tot stand komt.

Bij contractenrecht gaat het om koopcontracten, leveringscontracten, (bedrijfsmatige) huurcontracten, arbeidscontracten, bemiddelingscontracten, dienstverleningscontracten en nog veel meer.

Wijzigen/Beëindigen van contracten

Het wijzigen en/of beëindigen van een contract gaat niet altijd zonder slag of stoot. Contracten worden beëindigd omdat men niet tevreden is of omdat men om een andere reden van de samenwerking af wil. Soms wil men wel verder met elkaar maar onder andere voorwaarden. Niet altijd is helder onder welke voorwaarden een contract kan worden gewijzigd of beëindigd. Of duidelijk is dát er kan worden gewijzigd of beëindigd, maar niet vaststaat welke financiële consequenties dit voor (één) van partijen heeft.
 Jantine adviseert, onderhandelt, en procedeert over de wijziging en beëindiging van jouw contract.

Nakoming van contracten

Ook al heb je een goed contract toch wil het aan de nakoming van het contract weleens schorten. De ene keer omdat niet duidelijk is welke verplichtingen partijen op zich hebben genomen, de andere keer omdat één partij zich (onterecht) op opschorting beroept of bijvoorbeeld omdat één partij niet kán of wil nakomen.

De stappen die men onderneemt wanneer de andere partij niet nakomt zijn cruciaal voor het verdere verloop van uw zaak. Heb je tijdig aan de bel getrokken? Voldoet jouw ingebrekestelling aan de juiste eisen? Heb je je recht op nakoming niet prijs gegeven door over schadevergoeding te beginnen? Het is dan ook in jouw belang om tijdig juridische hulp in te schakelen als jouw contract niet wordt nagekomen. Jantine adviseert en procedeert over de nakoming van contracten. Maak vrijblijvend een afspraak!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden……..hoewel de lettertjes vaak klein zijn, kunnen zij grote gevolgen hebben. Hoe is de aansprakelijkheid van het bedrijf geregeld? Welke betalingstermijn wordt gehanteerd? Welk tarief geldt er als er niets is besproken? Hoe zit het met het uitbesteden aan derden? Welk (buitenlands) recht is van toepassing op de overeenkomst? Niet alle algemene voorwaarden mogen, zeker als er consumenten in het spel zijn. Het is daarom belangrijk om algemene voorwaarden altijd juridisch te laten checken voordat deze van toepassing worden verklaard.

En hoe zorg je dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst en niet vernietigd kunnen worden? Hoe zit het als de wederpartij ook algemene voorwaarden heeft en deze botsen met jouw eigen algemene voorwaarden? 
Jantine stelt op maat algemene voorwaarden voor je op en adviseert hoe je deze het beste kan gebruiken!

—  Over Jantine

—  Jantine Pracht

Jantine Pracht kan als oud rechtbankmedewerker een goede inschatting maken van de kansen in uw zaak. Zij is graag in de rechtbank te vinden maar zoekt de oplossing, zeker bij arbeidszaken, juist graag buiten de rechtbank. Ook puzzelt ze graag op juiste formuleringen in contracten en processtukken.

Specialisatie:

—  Arbeidsrecht
  Algemeen contractenrecht
  Incasso (procedures)

  06 33 31 01 25
  Jantine@vanbatenburg-pracht.nl

—  Over Jantine

—  Jantine Pracht

Jantine Pracht kan als oud rechtbankmedewerker een goede inschatting maken van de kansen in uw zaak. Zij is graag in de rechtbank te vinden maar zoekt de oplossing, zeker bij arbeidszaken, juist graag buiten de rechtbank. Ook puzzelt ze graag op juiste formuleringen in contracten en processtukken.

Specialisatie:

—  Arbeidsrecht
 
Algemeen contractrecht
  Incasso (procedures)

  06 33 31 01 25
  Jantine@vanbatenburg-pracht.nl