06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Incasso

Incasso als eiser

Veel ondernemers hebben er mee te maken, onbetaalde facturen! Als ondernemer wil je je vooral bezighouden met je bedrijfsvoering. Onbetaalde facturen veroorzaken veel irritatie. Hoeveel extra tijd geef je nog? Wanneer kom je in actie?

Een deurwaarder kan je helpen een vordering te incasseren. Maar ook deurwaarders moeten de vordering eerst bij de rechter laten vaststellen en de tegenpartijlaten veroordelen dat bedrag te betalen. Als je dan naar de rechter moet is het verstandig je te laten bijstaan door een advocaat, die op elk verweer van de tegenpartij kan reageren en je kans vergroot dat je vordering ook door de rechter wordt toegewezen. Wij werken vervolgens samen met een gerenommeerd gerechtsdeurwaarderskantoor om de vordering te incasseren.

Jantine heeft als rechtbank medewerker en daarna als advocaat honderden rechtszaken meegemaakt en kan daardoor een goede inschatting maken van de juiste strategie en uitkomst van de zaak. Is het verstandig om je geldvordering in een kort geding procedure te laten vaststellen of is een bodemprocedure de aangewezen weg? Of misschien is het leggen van conservatoir beslag als pressiemiddel wel voldoende? Uiteraard zoekt Jantine naar de effectiefste route met de minste kosten, en wordt eerst onderzocht of de kwestie niet zonder tussenkomst van de rechter kan worden opgelost.

Incasso als gedaagde

Als ondernemer of particulier kan je ook te maken krijgen met sommatiebrieven van incassobureaus of deurwaarders omdat iemand anders nog geld van jou tegoed meent te hebben.

Klopt de vordering wel maar kan je het niet betalen? Of word je misschien ten onrechte voor de rechter gesleept? In welke situatie is het verstandig te schikken of een regeling te treffen? Hoe moet die regeling er dan uit zien en hoe zorg je dat je geschil ook echt is opgelost?

Soms is een procedure onvermijdelijk en word je gedagvaard. Jantine heeft als rechtbank medewerker en daarna als advocaat honderden rechtszaken meegemaakt en kan daardoor een goede inschatting maken van je risico’s en kansen. Er kunnen juridische redenen zijn om niet te hoeven betalen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Ook kan de schuldeiser in een nadelige bewijspositie zitten waarvan jij kan profiteren. Jantine zoekt met je naar de beste oplossing en neemt zo nodig de verdediging van je zaak voor de rechter op zich.

In een enkel geval is het beter om de kosten niet verder te laten oplopen en geen verweer te voeren. Van Batenburg & Pracht advocaten geeft ook in dat geval een eerlijk advies!

 

—  Over Jantine

—  Jantine Pracht

Jantine Pracht kan als oud rechtbankmedewerker een goede inschatting maken van de kansen in uw zaak. Zij is graag in de rechtbank te vinden maar zoekt de oplossing, zeker bij arbeidszaken, juist graag buiten de rechtbank. Ook puzzelt ze graag op juiste formuleringen in contracten en processtukken.

Specialisatie:

—  Arbeidsrecht
  Algemeen contractenrecht
  Incasso (procedures)

  06 33 31 01 25
  Jantine@vanbatenburg-pracht.nl

—  Over Jantine

—  Jantine Pracht

Jantine Pracht kan als oud rechtbankmedewerker een goede inschatting maken van de kansen in uw zaak. Zij is graag in de rechtbank te vinden maar zoekt de oplossing, zeker bij arbeidszaken, juist graag buiten de rechtbank. Ook puzzelt ze graag op juiste formuleringen in contracten en processtukken.

Specialisatie:

—  Arbeidsrecht
  Algemeen contractrecht
  Incasso (procedures)

  06 33 31 01 25
  Jantine@vanbatenburg-pracht.nl