06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

DE zorgplicht van hema

Nieuws

De zorgplicht van Hema

Zorgplicht of ongelukkige samenloop van omstandigheden?

door Bas van Batenburg 

 De HEMA gaat in deze zaak flink onderuit. De kantonrechter oordeelde in een zaak van mij dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden maar dat deze wel aan HEMA zijn toe te rekenen. Linksom-rechtsom dus een schending van haar zorgplicht ex artikel 7:658 BW.

In bijgaand artikel behandel ik het verschil tussen genoemde zorgplicht en de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zoals blijkt; een flinterdun onderscheid dat vooralsnog weinig handvatten biedt voor de rechtspraktijk.

HEMA heeft reeds aangegeven een bodemprocedure te willen beginnen. Wordt dus vervolgd! Jammer dat hiermee de belang van het slachtoffer niet worden gediend en HEMA hieraan lijkt voorbij te gaan. Hij zal nog geruime tijd op zijn schadevergoeding moeten wachten.

 

 

Share This