06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Aansprakelijkheid bij thuiswerken

Nieuws

Oeps, koffie over de laptop

Aansprakelijkheid bij thuiswerken

Thuiswerken is intussen de normaalste gang van zaken geworden. Betekent
dit dat de werkgever ook aansprakelijk is voor schade die de
werknemer op de werkplek thuis lijdt? De werkgever heeft immers
een zorgplicht.

In het in Arbo verschenen artikel licht Bas (van Batenburg) de aandachtspunten toe.

Share This