06 17 50 04 81 (Bas) 06 33 31 01 25 (Jantine) info@vanbatenburg-pracht.nl

Forse vergoeding na niet verlengen contract!

Nieuws

Billijke vergoeding na niet verlengen tijdelijk contract

Een billijke vergoeding wordt meestal enkel toegekend bij een onterecht gegeven ontslag op staande voet of bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt door ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Bij een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd heeft de werknemer in beginsel alleen recht op een transitievergoeding. De wet biedt in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kenen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en als gevolg daarvan het tijdelijk contract niet is verlengd. De rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld over deze mogelijkheid van artikel 7:673 lid 9 BW.

Wat was er aan de hand? De werkneemster was vier jaar op payrollbasis werkzaam bij Essent en had daarna rechtstreeks een contract gekregen voor bepaalde tijd. In de vijf jaar dat zij bij Essent werkte had zij promotie gemaakt en volgde zij een opleiding voor een hogere functie. Er kwam een nieuw management waarmee de communicatie op z’n zachts gezegd niet soepel verloopt. De werkneemster voelt zich hierdoor onveilig en wendt zich tot een vertrouwenspersoon. Door verschillende gebeurtenissen vertrouwt de werkneemster er niet op dat zij een eerlijke beoordeling krijgt van haar nieuwe leidinggevende, en vraagt zij om door een hogere leidinggevende beoordeeld te worden. Dit leidt tot een gesprek in de zomer waarin de werkneemster op non-actief wordt gesteld en haar te kennen wordt gegeven dat haar contract dat op dat moment nog vijf maanden doorloopt niet wordt verlengd. Ook communiceert Essent intern en extern dat de werkneemster niet langer meer werkzaam zal zijn voor Essent.

Hoewel Essent een beroep doet op de vrijheid van een werkgever om zelf te bepalen wiens contract wel of niet wordt verlengd, oordeelt de Kantonrechter in Amsterdam anders.

Die overweegt: ‘Gelet op de goede beoordelingen van het functioneren van [verzoekster] als zodanig, gelet op het feit dat haar per 1 december 2020 een arbeidsovereenkomst rechtstreeks met Essent was aangeboden, nadat zij voordien reeds promotie had gemaakt, en gelet op het feit dat Essent van haar verwachtte dat zij een cursus zou volgen gericht op een hogere functie, kan er van uit worden gegaan dat partijen eind 2019 en begin 2020 een duurzame relatie voor ogen stond. De aard van het ernstig verwijtbaar handelen en nalaten brengt in de hierboven bedoelde omstandigheden tevens mee dat voldoende vast staat dat er sprake was van een oorzakelijk verband tussen dat handelen en nalaten van Essent en het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van [verzoekster]’ (r.o. 21)

De vorderingen van de werkneemster – bijgestaan door ons kantoor – worden grotendeels toegewezen. De rechter wijst een billijke vergoeding van € 33.000,- toe en veroordeelt Essent tot het verzenden van een rectificatie.

Lees hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:1193

 

 

Share This